Zakład
Budownictwa
I Materiałów Budowlanych

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ, 

ŚRODOWISKA I GEODEZJI

Home
O Nas
Badania
Dydaktyka
Publikacje
Ogłoszenia
Pracownicy
Prace dyplomowe
Godziny konsultaCji
   dr hab. inż. Jacek Katzer - kierownik Zakładu
ul. Śniadeckich 2, pok. 7C,
75-453 Koszalin
tel. (0-94) 34 78 520
e-mail: kbimb@wbiis.tu.koszalin.pl