Zakład Technologii Wody i Ścieków
Medal Politechniki
Logo WILSiG
dr inż. Mariusz Wojnicz dr inż. Mariusz WojniczAdres służbowy:

Zakład Technologii Wody i Ścieków
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej
ul.Śniadeckich 2, Koszalin 75-453

tel. (0-94) 348 6729, fax (0-94) 347 8558
e-mail: mariusz.wojnicz(at)wbiis.tu.koszalin.pl
Studia:
1995-2000 Politechnika Koszalińska
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Specjalność: Technologia Wody, Ścieków i Odpadów, mgr inż.


Dysertacje:
Praca doktorska - październik 2008r., Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, "Oczyszczanie ścieków przemysłu mleczarskiego w systemie SBR"

Specjalność: Technika i technologia oczyszczania wody i ścieków

Praca zawodowa:
Październik 2000r. - wrzesień 2008r., Politechnika Koszalińska, Katedra Technologii Wody i Ścieków - Asystent
Pażdziernik 2008r. - luty 2009r., Politechnika Koszalińska, Katedra Technologii Wody i Ścieków - Wykładowca
Od marca 2009r.,
Politechnika Koszalińska, Katedra Technologii Wody i Ścieków - Adiunkt
Najważniejsze publikacje i referaty:

Anielak A. M., Majewski A., Wojnicz M.: „Zastosowanie zeolitów do oczyszczania wody”, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej Nauki Techniczne Nr 142, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2001

Anielak A. M., Wojnicz M.: „Wpływ składu wody na proces usuwania manganu na złożu zeolitowym i piaskowym”, Gaz, Woda i Technika Sanitarna Nr 6/2004

Anielak A. M., Wojnicz M.: „Gospodarka wodno-ściekowa w ośrodkach uzdrowiskowych”, Rocznik Ochrony Środowiska Tom 7. Rok 2005, Koszalin 2005

Anielak A. M., Wojnicz M., Piaskowski K.: „Usuwanie azotu amonowego w procesie filtracji przez złoże zeolitu modyfikowanego manganem”, Monografie Polskiej Akademii Nauk Komitetu Inżynierii Środowiska, Lublin 2005

Anielak A. M., Wojnicz M., Piaskowski K.: „Ammonia nitrogen removal in a filtration process by zeolite modified manganese bed”, Archives of Environmental Protection, vol. 32, no 2, 2006

Anielak A. M., Wojnicz M.: „Effect of fulvic acids on the process of water purification on filtration beds”, Archives of Environmental Protection, vol. 34, no 2, 2008

Wojnicz M., Anielak A. M.:Badania nad możliwością oczyszczania ścieków przemysłu mleczarskiego w systemie SBR z wykorzystaniem zeolitu naturalnego”. Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych tom 2, Monografie Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2008

Wojnicz M., Anielak A. M.:Removal of nitrogen compounds from dairy industry wastewater in the SBR system”. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 5: Series of Monographs, HARD, 2009

Anielak A. M., Wojnicz M., Piaskowski K.: „Ocena skuteczności zastosowania zeolitów w oczyszczaniu ścieków komunalnych”, Gaz, Woda i Technika Sanitarna Nr 7-8, 2009

Wojnicz M.:Wpływ modyfikacji układu faz procesowych na efektywność oczyszczania ścieków przemysłu mleczarskiego w reaktorze SBR”. Monografie Polskiej Akademii Nauk Komitetu Inżynierii Środowiska Nr 59 Tom 2, Lublin 2009

Anielak A. M., Piaskowski K., Wojnicz M., Grzegorczuk M., Lewandowska L.: 
Wastewater Treatment with Zeolites at Dygowo Wastewater Treatment Plant”. Monografia: Environmental Engineering III. CRC Press, Boca Raton, New York 2010

Wojnicz M., Anielak A. M.: „Kinetics of dairy wastewater treatment in the SBR system”, Archives of Environmental Protection, vol. 36, no. 3, 2010

Wojnicz M.: „Treatment of Alimentary Industry Wastewater in Sequencing Batch Reactors System”, Ecological Chemistry And Engineering, vol. 19, no. 7, 2012

Skrypty i podręczniki:

Pempkowiak J., Piaskowski K., Świderska R.,
Wojnicz M.: „Chemia morza. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych”, wyd. Politechnika Koszalińska, 2005


Materiały dydaktyczne

Praktyki studenckie na kierunku Inżynieria Środowiska

Document made with Nvu