| |

   
 

Materiały
 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej zamieszczono instrukcje do ćwiczeń w formacie Adobe Acrobat

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Mechanika Gruntów i Fundamentowanie (KBI, BD)

Ćwiczenie nr 1 - Wyznaczanie wilgotności optymalnej gruntu

Ćwiczenie nr 2 - Wyznaczanie granic konsystencji gruntu i określenie jego stanu

Ćwiczenie nr 3 - Wyznaczenie współczynnika wodoprzepuszczalności gruntu

Ćwiczenie nr 4 - Badanie wytrzymałości gruntu na ścinanie

Ćwiczenie nr 5 - Wyznaczanie edometrycznych modułów ściśliwości pierwotnej i wtórnej

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Roboty Ziemne (BD)

Wyznaczanie wskaźnika nośności gruntu (CBR)

Stopien zagęszczenia ID, wskaźnik zagęszczenia IS

Oznaczanie modułu odkształcenia podłoża przez obciążenie płytą

Oznaczanie kapilarności biernej

Oznaczanie wskaźnika piaskowego

 

 Program do przeglądania dostępny jest tu

 

 
 
     
 

 powrót ◄